پایان نامه به فروش می رسد

پایان نامه به فرورش می رسد شماره تماس 09353376292

بررسی رابطه افسردگی نوجوانان سنین بین 12 تا 15 سال در مدرسه راهنمایی دخترانه ولیعصر شهرستان آمل در

پیشگفتار:

 افسردگی دارای جلوه های گوناگونی است که افراد به آسانی از تشخیص آن غافل می شوند. این اختلال دارای طیف وسیعی از نشانه ها از قبیل سردرد، یبوست، کم شدن اشتها، کمر درد، یا فقط خستگی مزمن است. در این پژوهش  20سوال مطرح شده و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است. هر یک از این عبارت ها در هر سوال بیان کننده حالتی از شخص است. شما باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس در هر گروه عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه، طرز احساس کنونی شما را بیان می کند. 

همه ما درطول زندگی احساس تنهائی ،افسردگی،بی كسی ونا امیدی را تجربه می كنیم بعضی از ما در طول زندگی كم و بیش با آن مواجه می‌گردیم. از آنجائی كه ساختار هیجانی هر شخص منحصر به فرد می باشد هركدام ازما در شرایط مختلف پاسخهای متفاوتی می‌دهیم. و ما در این تحقیق سعی می کنیم بین افسردگی نوجوانان سنین 12 تا 15 سال به تحقیق بپردازیم .

 

 

 

 

مقدمه :

همه ما در طول زندگی در دوره های کوتاه و بلند احساس داشتن غم و اندوه را خصوصاً در هنگام از دست دادن همسر و یا نزدیکان، هنگام کار و یا از دست دادن آن، تجربه کرده ایم و همه ما قادر به مقابله با این حوادث هستیم. اما زمانی که این اندوه، بیش از اندازه و پایدار و عمیق باشد ممکن است منجر به بیماری افسردگی گردد.

افسردگی از جمله مواردی است که در نوجوانان بارز می شود و پژوهشگران علوم روانشناسی را با سردرگمی روبرو کرده است ،بدین ترتیب که متخصص نمی داند که درمان افسردگی چیست؟ و چه اقداماتی را برای نوجوانان افسرده باید به کار برد . افسردگی از شایع ترین مواردی است. که همگان با آن سرو کار دارند و سوالات فراوانی در زمینه ماهیت آن به عمل می آید . در اکثر تحقیقات مشحص شده است که عوامل فرهنگی و اجتماعی موجبات افسردگی را بارز می کند. و متغیرهای خاص خانوادگی و شخصی دراین زمینه دخالت دارند.با این وجود هنوز هم نمی توانیم ماهیت کامل افسردگی را در بیابیم .نوجوانان مؤنث موقعیت های اجتماعی کمتری را در مقایسه با نوجوانان مذکر تجربه می کنند. و این وضعیت نه فقط افت در شناخت اجتماعی،بلکه ضعف در مهارت های اجتماعی را ایجاد می کند و بی علت نیست که افسردگی در نوجوانان دختر بیشتر است.

 

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه :

امروزه علم شناخت فعل و انفعالات بیو شیمیایی مغز یا تغییرات شیمیایی در مسیرهای عصبی که اصطلاحاً نروترانسمیتر نامیده می‌شوند در ایجاد آثار بیماری افسردگی نشان داده است که این تغییرات شیمیایی خودرا بصورت علائمی‌همچون تغییر خلق، کاهش اشتهاء، تحریک پذیری، خستگی مفرط و بی علاقگی نمایان می‌سازد.البته دانشمندان علم ژنتیک یک ژن خاصی را مسئول این بیماری معرفی نمی‌کنند بلکه ترکیبی از ژنهای مختلف، شخص را مستعد به بیماری مذکور می‌نماید. در واقع زمینه ژنیتیکی و همچنین مجموعه ای از رویدادهای پر از استرس و آسیب زای زندگی، همچون از دست دادن نزدیکان، همسر و یا ویژگیهای شخصیتی مانند بدبین بودن و تمایل به تنهایی می‌تواند فرد را به سمت ابتلاء به بیماری افسردگی هدایت نماید.

بیان مسأله:

در سالهای اخیر روان شناسان در پیروی از پردازش اطلاعات برای حل مسأله توسط انسان الگوهای کامپیوتری طراحی کرده اند . این الگوها و تحقیقاتی که پیرامون آنها انجام گرفته است و روان شناسان پردازش اطلاعات معتقدند که مهمترین جنبه های مسأله ساختن بازنمایی از یک مسأله است برای اینکه فرد بتواند مسأله ای را بازنمایی کند باید چهار جنبه را درآن در نظر داشته باشد :

1-   وضعیت نخستین   

2-   وضعیت مطلوب              

3ـ اقدامات  

4- اینکه حوزه عمل این اقدامات چقدر محدود یا گسترده است .

 ( روانشناسی تربیتی ، جان ای ، گلاور ،احراج ، برونیگ )

در این تحقیق سعی می کنیم رابطه بین بین افسردگی  نوجوانان سنین 12 تا 15 سالگی را مورد بررسی قرار دهیم . با توجه به عنوان موضوع ، مسأله را اینگونه بیان می کنیم :

از مسائل مهم در مطالعه و سنجش شخصیت آن است که مفهوم شخصیت و خصایص شخصیتی که مورد سنجش قرار می گیرد . باید به روشنی تعریف شود . ماهیت شخصیت انسان گوناگون است که یکی از آن موارد نحوۀ برخورد والدین است که در این صورت این مسئله پیش می آید . که آیا شیوه های برخورد والدین می تواند تأثیری بر رشد و تکوین شخصیت نوجوانان داشته باشد . وچه عوامل دیگری می تواند بر شخصیت دختران نوجوان تأثیر گذار باشد.

چه عواملی در بروز افسردگی نوجوانان مؤثرند؟وافسردگی  تا چه اندازه در افت تحصیلی آنها مؤثر است؟

اهمیت تحقیق و ضرورت :

در این تحقیق که در حیطه تحقیقات بنیادی جا می گیرد ، به تحول و شکل گیری نظریه های مربوط به افسردگی و گوشه گیر بودن اشاره می کند تا از این طریق بتوانیم خلاء سطوح نظری را کاهش دهیم و در آینده ای نزدیک توان تبیین ، پیش بینی و توصیف ارتباط بین دو متغیر افسردگی و گوشه گیری را بدست آوریم . متغیر افسردگی از مهمترین متغیرهایی است که امروزه در روان شناسی بالینی و در روان شناسی شخصیت مطرح می شود .

در جریان رشد کودک محیط و شرایط خانواده می تواند یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل مختل کننده و بازدارنده باشد . ویژگیهایی از قبیل احساس امنیت و اعتماد به نفس و آرامش خاطر کودک و نوجوان ، نتیجه وجود یک محیط و فضای خانوادگی آرام و یک پارچه و هماهنگ باشد و به عکس در صورتی که در خانواده ای سؤظن ، تنش و تعارض در الگوهای رفتاری وجود داشته باشد کودک و نوجوان در یافتن هویت خویش و ایجاد روابط مطلوب با دیگران و رشد سالم اخلاقی و رفتاری دچار مشکل خواهند شد . خانواده یکی از نهاد های اولیه هست که کودک در آن زندگی خود را شروع می کند . هریک از رفتار والدین که در خانه صورت می گیرد درشکل گیری رفتار کودک نقش دارد .

هدف کلی تحقیق:

بررسی رابطه  افسردگی نوجوانان سنین بین 12 تا 15 سال در مدرسه راهنمایی دخترانه ولیعصر  شهرستان آمل در سال تحصیلی 90

هدفهای جزیی تحقیق:

1ـ بررسی رابطۀ بین افسردگی و افت تحصیلی دانش آموزان نوجوان دختر .

2ـ بررسی رابطه بین رفتار مادر و افسردگی دختران نوجوان .

3ـ بررسی رابطه بین نوع و شیوه برخورد همکلاسی ها و افسردگی دختران نوجوان.

4ـ بررسی عدم آزادی عمل دختران نوجوان در محیط خانواده و ایجاد افسردگی آنها.

5 ـ بررسی رابطه بین اعتماد به نفس دانش آموزان دختر نوجوان و وضعیت اقتصادی خانواده.

6 ـ بررسی رابطۀ بین تیپ شخصیتی والدین و افسردگی دانش آموزان دختر نوجوان.

فرضیه های تحقیق :

در این تحقیق برای برطرف سازی الهام بین روابط متغیرهای افسردگی دختران مجرد دانشجو  و افت تحصیلی فرضیه صفر و فرضیه مقابل را عنوان می کنیم . فرض صفر یک فرض آماری است که ادعا می کند بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود ندارد.

بنابراین با توجه به اینکه در این تحقیق با دو گروه سروکار داریم و پیشینه تحقیق موجود است باید از فرضیه جهت دار استفاده کنیم . هنگامی که ما پیش بینی کنیم که تغییرات یک متغیر موجب کاهش یا افزایش متغیر دیگری می شود . این فرضیه صورت بندی شده ، فرضیه راهنما یا جهت دار خوانده می شود .

فرضیه ها:

1 ـ بین میزان افسردگی دختران دانش آموز نوجوان و افت تحصیلی رابطه معنا دارای وجود دارد.

2 ـ بین میزان افسردگی دختران نوجوان و رفتار مادر رابطه وجود دارد.

3 ـ بین نوع و شیوه برخورد همکلاسی ها و افسردگی دختران د رابطه وجود دارد.

4 ـ بررسی عدم آزادی عمل دختران نوجوان در محیط خانواده و ایجاد افسردگی آنها رابطه وجود دارد.

5 ـ بین اعتماد به نفس دانش آموزان دختر و وضعیت اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد.

6 ـ بین تیپ شخصیتی والدین و افسردگی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

سؤالات تحقیق:

1ـ آیا بین میزان افسردگی دختران دانش آموز نوجوان وافت تحصیلی رابطه معنا دارای وجوددارد؟

2 ـ آیا بین میزان افسردگی دختران نوجوان و رفتار مادر رابطه وجود دارد؟

3 ـ  آیا بین نوع و شیوه برخورد همکلاسی ها و افسردگی دختران نوجوان رابطه وجود دارد؟

4 ـ آیا بررسی عدم آزادی عمل دختران نوجوان در محیط خانواده و ایجاد افسردگی آنها رابطه وجود دارد؟

5ـآیا بین اعتماد به نفس دانش آموزان دختر نوجوان ووضعیت اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد؟

6 ـ آیا بین تیپ شخصیتی والدین و افسردگی دانش آموزان نوجوان رابطه وجود دارد؟

تعاریف واژه ها و اصطلاحات :

افسردگی : افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود و باعث کاهش یافتن فعالیت جسمانی و ذهنی و روانی به علت آزردگی .

افسردگی : یک حالتی است که شخص خود را از جمع بیشتر کنار می کشد و در دنیایی که خود ساخته است وقت صرف می کند .

افت تحصیلی : کاهش و رکود در امور درسی و تحصیلی .

افت تحصیلی : دورانی که کودک بنا به دلیل محیط خانوادگی و محیط اجتماعی از درس کناره می گیرد ، آن انتظاری که از درس می رود نمره خوب کسب کند دچار افت تحصیلی شده است .

گوشه گیری : حالت کناره گرفتن از جمع را گوشه گیری می گویند .

گوشه گیری : دنیایی که کودک خود را از جمع کنار می زند و در دنیایی که خود برای خویش ساخته به سر می برد و ارتباط آن با دنیای واقعی تا حدودی قطع می شود .

عملکرد : حاصل و نتیجه کار .

عملکرد :کودکی که دچار افسردگی شده باشد . این حالت بر روی امور تحصیلی تأثیر می گذارد و کودک را دچار افت تحصیلی می کند .

اعتماد به نفس : واقعی آن است که روی آگاهی ها و تواناییها ما نیز اثر بگذارد و اعتماد به نفس واقعی زاییده شغل ما نیست . اعتماد به نفس نتیجه ی باور قلبی و درونی به توانایی ها و قابلیت هاست .

شخصیت : شرافت و بزرگواری ، ویژگیها یا صفات رفتاری فردی خاص که وجه تمایز او از دیگران است.

والدین: تشکیل شده از پدر و مادر

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اسفند 1390ساعت 11:29  توسط ایلنار   | 

بررسی مقایسه ای افسردگی دختران مجرد دانشجو و زنان متأهل دانشجو در دانشگاه پیام نور آمل در سال 89

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

چکیده:

پیشگفتار............................................................................................................................................................          1

مقدمه کلی فصل اول.................................................................................................................................................. 2

مقدمه ............................................................................................................................................................................... 4

بیان مسئله ..................................................................................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت تحقیق ......................................................................................................................................... 5

هدف کلی تحقیق.......................................................................................................................................................... 6

اهداف جزیی تحقیق .................................................................................................................................................. 6

فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................................           7

سؤالات تحقیق .............................................................................................................................................................. 8

تعاریف واژه ها ............................................................................................................................................................... 8

فصل دوم :ادبیات تحقیق

افسردگی در جامعه .................................................................................................................................................... 12

سه دسته عمده افسردگی ........................................................................................................................................ 17

انواع بیماریهای افسردگی ......................................................................................................................................... 17

علائم افسردگی ............................................................................................................................................................. 18

افسردگی........................................................................................................................................................................... 18

علل افسردگی ................................................................................................................................................................ 20

زنان در معرض خطر.................................................................................................................................................... 22

ابعاد افسردگی  .............................................................................................................................................................. 23

علل ابتلا به افسردگی.................................................................................................................................................. 29

افسردگی چگونه احساسی است ........................................................................................................................... 36

دختران مجرد و افسردگی ....................................................................................................................................... 40

افسردگی دختران و راه های درمان ................................................................................................................... 42

چرا دختران بیشتر افسرده می شوند؟................................................................................................................. 44

افسردگی بعداز ازدواج ............................................................................................................................................... 45

زنان با تأهل و مردان با تجرد.................................................................................................................................. 47

تحقیقات بر روی درمان افسردگی  ..................................................................................................................... 49

افسردگی چگونه درمان می شود؟........................................................................................................................ 53

راهنمایی برای کنار امدن با افسردگی  .............................................................................................. .............. 56

کمک های ساده به افراد افسرده............................................................................................................................ 59

افسردگی در زنان  ....................................................................................................................................................... 62

افسردگی در دانشجویان ........................................................................................................................................... 67

پیشینه تحقیق .............................................................................................................................................................. 69

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................................. 72

جامعه پژوهش .............................................................................................................................................................. 72

نمونه پژوهش.................................................................................................................................................................. 73

روش نمونه گیری ........................................................................................................................................................ 73

ابزار و روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................... 74

متغیر پژوهش ................................................................................................................................................................ 74

طرح و فنون پردازش  ............................................................................................................................................... 75

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

کار آماری......................................................................................................................................................................... 77

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه................................................................................................................................................................................. 129

نتیجه گیری..................................................................................................................................................................... 129

موانع و محدودیت های تحقیق.............................................................................................................................. 130

پیشنهادات  ..................................................................................................................................................................... 130

منابع  ................................................................................................................................................................................ 132

ضمایم  ............................................................................................................................................................................. 133

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 12:11  توسط ایلنار   | 

بررسي تأثير خدمات مشاوره بر مسائل تربيتي و تحصيلي

 

فهــرست مطــالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصــل اول طرح تحقيق ..................................................................1

- مقدمه  ....................................................................................................................2

- تعريف موضوع  .....................................................................................................3

- اهميت و ضرورت تحقيق  ......................................................................................4

- بيان مسأله  .............................................................................................................6

- سؤال تحقيق  .........................................................................................................7

- اهداف كلي تحقيق  ..............................................................................................8

- اهداف ويژه  ........................................................................................................8

- فرضيه هاي تحقيق  ...............................................................................................9

- متغيرهاي تحقيق  .................................................................................................10

- نمونه آماري  ......................................................................................................12

- تعريف عملياتي واژه ها  ......................................................................................12

فصــل دوم ادبيات تحقيق  ..............................................................15

- تعريف مشاوره  ....................................................................................................16

- تعريف راهنمايي  .................................................................................................18

- ضرورت مشاوره و راهنمايي  ...............................................................................19

- ضرورت فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره در مدارس  ...........................................20

- ضرورت مشاوره تحصيلي براي دانش آموزان  .....................................................22

- ضرورت مشاوره تحصيلي براي والدين  ...............................................................22

- ضرورت مشاوره تحصيلي در زميته انتخاب رشته،مشاغل  .................................... 23

- ضرورت مشاوره تحصيلي در زمينه جلوگيري از افت تحصيلي  ............................24

- ضرورت مشاوره تحصيلي براي سرعت بخشيدن به فرآيند تحصيل و مطالعه  .........24

- ضرورت مشاوره تحصيلي براي دانش آموزان تيزهوش و نابغه  .............................25

- راهنمايي و مشاوره در اسلام  ...............................................................................25

- انجمن مشاوران ايران  ..........................................................................................27

- تاريخچه راهنمايي در ايران  ................................................................................28

- تاريخچه راهنمايي در جهان  ..............................................................................29

- تاريخچه راهنمايي قبل از انقلاب  .......................................................................31

- تاريخچه راهنمايي بعد از انقلاب  .......................................................................32

- اصول راهنمايي و مشاوره  ............................................................................ .....33

- زمينه مشاوره و روان درماني در مدارس  ............................................................35

- تاريخچه مختصري از مشاوره در مدارس  ..........................................................36

- اهداف مشاوره و راهنمايي  ................................................................................37

- جايگاه مشاوره تحصيلي  ....................................................................................39

- اعتماد به مشاور  .................................................................................................40

- متوليان آموزشي و توجه به مشاور  .....................................................................40

- نجات نجات دهنده  ...........................................................................................42

- جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد همه جانبه عاطفي دانش آموزان  .......42

- فايده و اهميت مشاوره در راهنمايي  ....................................................................45

- خصوصيات مشاوران  .........................................................................................47

- نقش مشاور در مدرسه  .......................................................................................50

- نقش مشاور در امور تحصيلي  .............................................................................51

- نقش مشاوران در تأمين بهداشت رواني دانش آموزان  .........................................53

- وظايف كادر آموزشي و اداري مدرسه در قبال مشاوره  .......................................58

- سيستم مشاوره اي در مدرسه  ..............................................................................59

- سيستم خودارجاعي بدون برنامه قبلي  .................................................................59

- سيستم ارجاع از سوي مدرسه  ............................................................................60

- به روز كردن مشاوره براي مواجهه با مسائل  ........................................................60

- ارزيابي خدمات مشاوره  ....................................................................................61

- مشاوره اخلاقي  .................................................................................................62

- خصوصيات نوجوانان و جوانان  ..........................................................................62

- اهداف مشاوره در دبيرستان  ...............................................................................64

- نظريه هاي مشاوره  .............................................................................................65

- نظريه مراجع – محوري  ......................................................................................66

- نظريه عقلاني – عاطفي  ......................................................................................67

- نظريه واقعيت درماني  .........................................................................................68

- نظريه رفتار درماني  .............................................................................................69

- انواع فنون و تكنيكهاي مشاوره  ...........................................................................70

-گوش دادن  .........................................................................................................70

- انعكاس  ..............................................................................................................72

- سازمان دادن  .......................................................................................................73

- رهبري  ..................................................................................................... ..........75

- تشويق  .................................................................................................................75

- سكوت  ...............................................................................................................76

- مقاومت  ...............................................................................................................76

- پايان جلسه  ...........................................................................................................77

- شرايط انجام مصاحبه مشاوره اي  ..........................................................................78

- ايجاد روابط حسنه  ................................................................................................78

- رازداري  ..................................................................................................................81

- پذيرش غيرشرطي  ....................................................................................................82

- درك مراجع و مشكل او  ..........................................................................................83

- آماده كردن شرايط محيطي  ......................................................................................84

- بررسي شيوه اطلاع رساني خانواده درخصوص مسائل تربيتي و تحصيلي دانش آموز.....85

- والدين اصل و پيش شرط موفقيت تحصيلي  ...............................................................86

- نتيجه گيري  ..............................................................................................................87

فصــل سوم روش تحقيق  ....................................................................89

فصــل چهارم تجزيه و تحليل  ..............................................................99

فصــل پنجم نتايج و پيشنهادات

نتايج  ............................................................................................................................123

خلاصه تحقيق  ..............................................................................................................127

پيشنهادات  ....................................................................................................................128

منابع و مآخذ  ................................................................................................................129

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:40  توسط ایلنار   | 

علل اجتماعی بزهکاری در زنان و دختران حوزه قضائی شهرستان بابل سال 89ــ 1388

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

پیشگفتار ..................................................................................... 1

فصل اول (طرح تحقیق) ....................................................... 5

-        مقدمه ................................................................................ 6

-        بیان مسأله .......................................................................... 7

-        اهمیت موضوع ................................................................... 7

-        اهداف تحقیق ....................................................................... 8

-        فرضیات تحقیق .................................................................... 9

-        سوالات فرضیه .................................................................... 9

-        تعریف مفاهیم ...................................................................... 10

فصل دوم (ادبیات تحقیق) .....................................................

-        مقدمه ................................................................................ 14

-        بخش اول (سیر تحول جرم و جرم شناسی) .................................

-        مقدمه ................................................................................ 15

-        سیر تحول جرم شناسی .......................................................... 17

-        جرم شناسی در دوران قبل از تحقیقات علمی ............................... 17

-        جرم شناسی سرآغاز تحقیقات علمی .......................................... 19

-        خلاصه بخش ..................................................................... 22

-        بخش دوم (مفهوم جرم و عوامل آن) ........................................ 23

-        مقدمه ............................................................................... 23

-        تعریف جرم ........................................................................ 24

-        جرم از دیدگاه آیات قرآنی ...................................................... 24

-        تعریف حقوقی جرم ............................................................. 30

-        تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی ........................................... 31

-        تعریف جامعه شناسی جرم ..................................................... 31

-        علل و عوامل مؤثر در بزهکاری ............................................. 32

-        خلاصه بخش ...................................................................... 43

-        بخش سوم (عقاید و مکاتب دانشمندان) ..................................... 44

-        مقدمه ................................................................................ 44

-        مکتب اثباتی/اگوست کنت ...................................................... 45

-        مکتب تبادل روانی/گابریل تارد ............................................... 47

-        مکتب جامعه شناسی/دورکیم ................................................... 47

-        مکتب محیط اجتماعی/لاکاسانی ............................................... 51

-        مکتب جامعه شناسی جنائی/انریکو فری .................................... 51

-        نظریه محققین ..................................................................... 53

-        رویکردها در مورد علل بزهکاری ........................................... 55

-        رویکرد شکل ظاهری ........................................................... 55

-        رویکرد ساختار زیستی ......................................................... 56

-        رویکرد روانشناختی ............................................................ 57

-        رویکرد وضعیت اقتصادی .................................................... 58

-        رویکرد کنترل اجتماعی ....................................................... 59

-        رویکرد پیوند افتراقی .......................................................... 60

-        رویکردهای التقاطی ............................................................ 61

-        پیشگیری از بزهکاری ......................................................... 63

-        استراتژی های پیشگیری از بزهکاری ...................................... 65

-        پیشینه تحقیق ...................................................................... 67

-        خلاصه بخش ..................................................................... 69

فصل سوم (روش تحقیق) ................................................... 71

-        مقدمه ............................................................................... 72

-        روش تحقیق ....................................................................... 73

-        جامعه آماری ...................................................................... 73

-        نمونه آماری ....................................................................... 73

-        متغیرها ............................................................................. 73

-        روش گزینش ...................................................................... 74

-        نحوه جمع آوری اطلاعات ...................................................... 74

-        نحوه محاسبات آماری ............................................................ 74

-        خلاصه و نتیجه گیری ........................................................... 75

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات) ................................... 76

-        مقدمه ............................................................................... 77

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع جرم ..................................... 78

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع جرم ................ 79

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (1) ................................. 80

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب گروه سنی ................................... 81

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب گروه سنی ............... 82

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (2) .................................. 83

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سواد .................................. 84

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سواد ............. 85

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (3) .................................. 86

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل ........................................... 87

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل ...................... 88

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (4) .................................. 89

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب محل سکونت ................................ 90

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب محل سکونت ........... 91

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (5) .................................. 92

-        توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل ............................... 93

-        نمودار درصدی توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل........... 94

-        جدول محاسبه مجذور کا سؤال شماره (6) .................................. 95

فصل پنجم (خلاصه و بحث و نتیجه گیری) .............................. 96

-        مقدمه ...............................................................................

-        نتایج .................................................................................

-        خلاصه تحقیق.....................................................................

-        محدودیت های تحقیق ............................................................

-        پیشنهادات ..........................................................................

چکیده :

ابتدا آفریدگار جهان و جهانیان را سپاس می گوییم که به ما توان این را داده است که به ارائه کاری علمی و تحقیقاتی با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی و مطالعه پرونده بیش از 199 متهم به منظور جمع آوری اطلاعات علمی در زمینه سنِ، شغل، سواد، وضعیت تأهل و محل سکونت زنان بزهکار جامعه خویش بپردازیم و در نهایت به تجزیه و تحلیل این شاخص ها با میزان بزهکاری اقدام نماییم. بنابراین حق اینست که تحقیق خود را با نام آن مهرآفرین آغاز کنیم که توانایی نوشتن را در قلم بی جانمان زنده کرد.
+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:33  توسط ایلنار   | 

بررسی هیجان خواهی و تأثیر آن در شکل گیری شخصیت بین دانشجویان دختر دانشگاه محمودآباد در سال تحصیلی 1

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 

چكيده

فصل اول

مقدمه

تعريف موضوع

اهمیت و ضرورت تحقیق

بيان مسئله

فرضیه هی تحقیق

سوال های تحقیق

اهداف کلی

اهداف ویژه (جزئی)

متغییرهی تحقیق

متغییر کنترل

جامعه آماری

نمونه آماری

محدودیت های دوگانه تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم :

مقدمه

هیجان خواهی

بحث تئوريك (نظريه روز)

اساس وراثتی

اساس عصبی ـ زیستی

مؤلفه ها

شیوع

ویژگی ها

همبسته ها

شخصیت

موسیقی

ورزش

تفکر و خلاقیّت

هوش

شوخ طبعی

شغل

تماشای تلویزیون

ترجیح غذائی

ترجیح رنگ

ناسازگاری زناشویی

سیگار

مواد مخدر

اضطراب

اختلالات روانی

مقياس‌ها

پیشینه تحقیق

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

روش یا نوع پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

نمونه

ابزار اندازه گیری

آمار توصیفی

آمار استنباطی

دلایل استفاده از این روش

روش جمع آوری اطلاعات

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

محدودیت های تحقیق

محدودیت های خارج از کنترل

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

پرسشنامه

منابع

 

بحث و نتيجه‌گيري    

بيان انتقادات

بيان پيشنهادات

ارائه منابع


+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:32  توسط ایلنار   | 

بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی و سبک ازدواج زنان متأهل

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

فصل اول

مقدمه..............................................................................................................................................................................

بیان مسأله......................................................................................................................................................................

ضرورت واهمیت تحقیق............................................................................................................................................

اهداف تحقیق................................................................................................................................................................

فرضیه های تحقیق.....................................................................................................................................................

تعریف واژه­ها..................................................................................................................................................................

فصل دوم

مقدمه..............................................................................................................................................................................

عشق یا ازدواج...............................................................................................................................................................

ازدواج و رضایت از زندگی.........................................................................................................................................

شادکامی را به خانه بیاوریم.....................................................................................................................................

اهداف و فواید ازدواج در اسلام...............................................................................................................................

ازدواج عاشقانه رضایت از زندگی............................................................................................................................

شناخت هیجانات روز کامروایی و ناکامی...........................................................................................................

ازدواج سنتی؟ ... یا مدرن؟.......................................................................................................................................

ویژگی ازدواج مدرن....................................................................................................................................................

افزایش طلاق در عشق­های خیابانی و اینترنتی................................................................................................

تأثیر دوستی و روابط دختر و پسر در زندگی آینده.......................................................................................

بررسی رضایت زناشویی در سبک­های مختلف دلبستگی............................................................................

نقش مشاوره و مشورت در ازدواج.........................................................................................................................

شناخت روحیات همسر قبل از ازدواج.................................................................................................................

عوامل مؤثر بر انتخاب همسر.................................................................................................................................

عوامل مؤثر بر سن ازدواج........................................................................................................................................

بیشینه تحقیق...............................................................................................................................................................

فصل سوم

مقدمه..............................................................................................................................................................................

روش تحقیق...................................................................................................................................................................

متغیرهای تحقیق........................................................................................................................................................

جامعه آماری.................................................................................................................................................................

نمونه آماری...................................................................................................................................................................

ابزار تحقیق.....................................................................................................................................................................

پرسشنامه انریچ............................................................................................................................................................

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................................................

فصل پنجم

نتیجه پژوهش...............................................................................................................................................................

پیشنهادات.....................................................................................................................................................................

محدودیت ها.................................................................................................................................................................

منابع.................................................................................................................................................................................

سایت................................................................................................................................................................................

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ..........................................................................................................................


+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:30  توسط ایلنار   | 

بررسی میزان تاثیر اینترنت در رفتار دانشجویان دانشگاه پیام نور آمل در سال تحصیلی 90-89

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................................. 2

تعریف موضوع ............................................................................................................................................................... 3

بیان مسئله ..................................................................................................................................................................... 3

هدف کلی تحقیق.......................................................................................................................................................... 4

اهداف جزیی تحقیق .................................................................................................................................................. 4

بیان فرضیه ها ............................................................................................................................................................... 5

متغیرهای تحقیق ......................................................................................................................................................... 5

جامعه آماری ................................................................................................................................................................. 6

نمونه آماری .................................................................................................................................................................... 7

تعاریف عملیاتی واژه ها.............................................................................................................................................. 7

محدودیتهای تحقیق................................................................................................................................................... 8

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................................................................... 10

اینترنت ............................................................................................................................................................................. 11

تاریخ اینترنت در جهان ............................................................................................................................................ 11

تاریخچه اینترنت در ایران ....................................................................................................................................... 12

ابزار مورد نیاز جهت استفاده از اینترنت............................................................................................................. 14

کاربردهای اینترنت ..................................................................................................................................................... 15

تاثیر اینترنت بر فضای دانشگاهی........................................................................................................................... 17

تاثیر اینترنت بر نحوه و کیفیت تدریس  ........................................................................................................... 17

ارتباط راحت تر استاد و شاگرد.............................................................................................................................. 18

دانشجو و اینترنت ........................................................................................................................................................ 19

خطرات اینترنت ............................................................................................................................................................ 21

تاثیرات منفی اینترنت بر دانشجو .......................................................................................................................... 21

آسیب های روان شناختی بر روی دانشجویان................................................................................................ 24

 رابطه دو سویه دانشجو و خانواده ....................................................................................................................... 25

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به مشارکت در سیاست.................... 26

تاثیر اینترنت بر فضای تحقیقاتی دانشگاه ......................................................................................................... 28

اینترنت، حلقه رابط محققان.................................................................................................................................... 29

تجربیان مثبت استفاده از اینترنت  ...................................................................................................... .............. 30

تهدیدات اینترنت بر دانشجویان کشور ما.......................................................................................................... 31

سابقه  ............................................................................................................................................................................... 32

نقش اینترنت بر هویت مذهبی دانشجویان ..................................................................................................... 33

اثرات اینترنت ................................................................................................................................................................. 34

اثر اینترنت بر خانواده ................................................................................................................................................ 34

نقش اینترنت در ایجاد اخلاق سازنده در کاربران.......................................................................................... 35

تاثیرات منفی اینترنت بر اخلاق دانشجو.................................................................................. 36

اینترنت و فرآیند تکوین شخصیت.......................................................................................... 37

اعتیاد به اینترنت بین دانشجویان............................................................................................ 38

ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان......................................................... 39

سوء استفاده جنسی از اینترنت............................................................................................... 40

تاثیرات منفی اینترنت بر اخلاق دانشجو.................................................................................. 36

تاثیر اینترنت بر روی فعالیت های علمی دانشجویان............................................................... 41

نقش اینترنت در فرهنگ سازی و هویت بخشی دانشجویان................................................... 43

تبلیغ ارزشهای فرهنگی از طریق اینترنت............................................................................... 45

تجزیه و تحلیل....................................................................................................................... 47

نتیجه گیری .......................................................................................................................... 48

پیشینه تحقیق در ایران.......................................................................................................... 49

پیشینه تحقیق در خارج از کشور......................................................................................... 51

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش تحقیق.................................................................................................................................................................... 53

نوع پژوهش .................................................................................................................................................................... 53

جامعه آماری................................................................................................................................................................... 54

نمونه آماری..................................................................................................................................................................... 54

ابزار و روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................... 55

روش های آماری ......................................................................................................................................................... 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

سوال (1).......................................................................................................................................................................... 59

جدول (1)........................................................................................................................................................................ 60

سوال(2)............................................................................................................................................................ .............. 61

جدول (2)........................................................................................................................................................................ 62

سوال (3).......................................................................................................................................................................... 63

جدول (3)........................................................................................................................................................................ 64

سوال(4)............................................................................................................................................................................ 65

جدول(4).......................................................................................................................................................................... 66

سوال(5)............................................................................................................................................................................ 67

جدول (5)........................................................................................................................................................................ 68

سوال (6)........................................................................................................................................................................... 69

جدول(6).......................................................................................................................................................................... 70

سوال (7).......................................................................................................................................................................... 71

جدول(7).......................................................................................................................................................................... 72

سوال (8).......................................................................................................................................................................... 73

جدول(8).......................................................................................................................................................................... 74

سوال(9)............................................................................................................................................................................ 75

جدول (9)........................................................................................................................................................................ 76

سوال(10)......................................................................................................................................................................... 77

جدول (10)..................................................................................................................................................................... 78

سوال(11)......................................................................................................................................................................... 79

جدول (11)..................................................................................................................................................................... 80

فصل پنجم : نتیجه گیری

خلاصه تحقیق................................................................................................................................................................ 82

پیشنهادات........................................................................................................................................................................ 83

محدودیت های تحقیق ............................................................................................................................................. 84

نتیجه گیری..................................................................................................................................................................... 84

منابع.................................................................................................................................................................................... 88

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:29  توسط ایلنار   | 

بررسی نقش هوش هیجانی در سلامت روانی دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................. 1      

بیان مسئله ...................................................................................................................................................... 2      

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................... 3      

اهداف تحقیق(کلی وجزئی)...................................................................................................................... 4      

متغیرهای تحقیق ......................................................................................................................................... 4      

فرضیه ها تحقیق............................................................................................................................................ 5      

پرسشهای تحقیق.......................................................................................................................................... 5      

تعاریف عملیاتی واژه ها............................................................................................................................... 6       

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه ................................................................................................................................................................ 9      

نگاهی کوتاه به جایگاه آموزش و پرورش و مدیریت آن............................................................. 9      

هدفهای آموزش و پرورش و هدفهای مشترک................................................................................ 11    

نظام آموزش و پرورش در دوران پیش از اسلام.............................................................................. 12    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

برنامه اموزشی شامل................................................................................................................................... 13    

نظام آموزش در دوران اسلامی تا انقلاب مشروطیت.................................................................... 13    

نظام اموزش و پرورش نوین...................................................................................................................... 14    

اهداف سازمان و مدیریت آموزش و پرورش..................................................................................... 15    

هدفهای آینده نگرانه آموزش و پرورش............................................................................................... 15    

هدفهای تربیتی ایران در دوران انقلاب اسلامی............................................................................... 17    

روش های انفرادی ....................................................................................................................................... 19    

هدفهای روش انفرادی ............................................................................................................................... 20    

روشهای مختلف آموزش انفرادی........................................................................................................... 23    

 یادگیری در حد تسلط.............................................................................................................................. 24    

تدریس خصوصی........................................................................................................................................... 26     

آموزش برنامه ای( PI ).............................................................................................................................. 28    

آموزش به وسیله ابزار(CAI )...................................................................................................................  28  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

آموزش انفرادی تجویز شده ( IPI)....................................................................................................... 30    

روش مساله ای............................................................................................................................................... 31    

روش اجرای روش مسأله ای.................................................................................................................... 33    

چگونگی اجرای روش مطالع ای............................................................................................................. 34    

محاسن و محدودیتهای روش مسأله ای............................................................................................ 35    

محاسن............................................................................................................................................................... 35    

محدودیتها........................................................................................................................................................ 36     

روش واحدها............................................................................................................... 36     

ویژگی های روش واحدها........................................................................................... 37    

مراحل اجرای روش واحدها........................................................................................ 38    

روش واحد موضوع...................................................................................................... 40    

ویژگیهای روش واحد موضوع..................................................................................... 40    

محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع................................................................ 41    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

محاسن....................................................................................................................... 41    

محدودیتها ................................................................................................................. 42    

روش واحد تجربی....................................................................................................... 42    

ویژگی های واحد تجربی............................................................................................. 43    

انواع تجارب آموزشی................................................................................................... 43    

روش واحد طرح.......................................................................................................... 44    

ویژگی های روش واحدطرح....................................................................................... 44    

محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح.................................................................... 45

محاسن....................................................................................................................... 45

محدودیتها.................................................................................................................. 47

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

روش تحقیق.................................................................................................................................................... 49    

نوع پژوهش ..................................................................................................................................................... 49    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

جامعه آماری................................................................................................................................................... 50    

نمونه آماری...................................................................................................................................................... 50    

ابزار و روش جمع آوری اطلاعات........................................................................................................... 51    

روش های آماری ......................................................................................................................................... 51

اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.............................................................................................................. 51

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

سوال (1)........................................................................................................................................................... 54    

جدول (1)......................................................................................................................................................... 55    

سوال(2)............................................................................................................................................................ 56     

جدول (2)......................................................................................................................................................... 57    

سوال (3)........................................................................................................................................................... 58    

جدول (3)......................................................................................................................................................... 59    

سوال(4)............................................................................................................................................................ 60     

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول(4).......................................................................................................................................................... 61     

سوال(5)............................................................................................................................................................ 62     

جدول (5)......................................................................................................................................................... 63     

سوال (6)........................................................................................................................................................... 64     

جدول(6)........................................................................................................................................................... 65     

سوال (7)........................................................................................................................................................... 66     

جدول(7).......................................................................................................................................................... 67     

سوال (8)........................................................................................................................................................... 68     

جدول(8).......................................................................................................................................................... 69     

سوال(9)............................................................................................................................................................ 70    

جدول (9)......................................................................................................................................................... 71    

سوال(10)......................................................................................................................................................... 72    

جدول (10)..................................................................................................................................................... 73    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

سوال(11)......................................................................................................................................................... 74    

جدول (11)..................................................................................................................................................... 75    

سوال(12)......................................................................................................................................................... 76     

جدول (12)..................................................................................................................................................... 77    

سوال(13)......................................................................................................................................................... 78    

جدول (13)..................................................................................................................................................... 79    

سوال(14)......................................................................................................................................................... 80    

جدول (14)..................................................................................................................................................... 81    

سوال(15)......................................................................................................................................................... 82    

جدول (15)..................................................................................................................................................... 83    

سوال(16)......................................................................................................................................................... 84    

جدول (16)...................................................................................................................................................... 85    

سوال(17)......................................................................................................................................................... 86     

جدول (17)..................................................................................................................................................... 87    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

سوال(18)......................................................................................................................................................... 88    

جدول (18)..................................................................................................................................................... 89    

سوال(19)......................................................................................................................................................... 90    

جدول (19)..................................................................................................................................................... 91    

سوال(20)......................................................................................................................................................... 92    

جدول (20)..................................................................................................................................................... 93    

فصل پنجم : نتیجه گیری

خلاصه تحقیق................................................................................................................................................ 95    

محدودیت های تحقیق ............................................................................................................................. 95

محدودیتهای خارج از کنترل................................................................................................................... 96

پیشنهادات........................................................................................................................................................ 96     

نتیجه گیری..................................................................................................................................................... 96     

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع.................................................................................................................................................................... 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند 1390ساعت 13:28  توسط ایلنار   | 

بررسی علل گرایش دانشجویان دانشگاههای ا»ل به استفاده از مواد مخدر ( دارو ها و قرص های روان گردان در

فـصل  اول

 

 

مقدمه

3

 

ادبیات تحقیق

5

 

واژه تحقیق

7

 

تعریف موضوع

7

 

موضوع تحقیق

7

 

بیان مسئله

7

 

اهداف تحقیق

8

 

اهداف کلی

8

 

هدف ویژه

8

 

فرضیه های تحقیق

9

 

روش انجام تحقیق

10

 

جامعه آماری

11

 

تعاریف واژ ه های عملیاتی

13

 

مکانیزم دارو

16

 

عوارض دارو

16

 

مشکلات مصرف طولانی

16

 

قرص هاي روانگردان

17

 

قرصها در بازار ايران

20

 

علايم مصرف اکستازي

24

 

فـصل دوم

 

 

علل گرايش به سوء ‌مصرف مواد مخدر

27

 

 الف ) عوامل فردي

27

 

1) عوامل زيست شناسي

27

 

2) صفات شخصيتي

27

 

3) اختلالات روانپزشكي

28

 

4) نگرش و ارزشها

28

 

5) موقعيت مخاطره آميز فردي

28

 

ب ) عوامل محيطي

28

 

1) خانواده

28

 

2) دوستان

29

 

3) مدرسه

29

 

ج ) عوامل اجتماعي

29

 

ويژگيهاي فردي  

31

 

بیكاری از دلایل عمده گرایش به قرص‌های روانگردان است

33

 

استرس

35

 

تولد اکستازی

36

 

اشکال مواد شادی آور

36

 

 مقایسه مواد مخدر و قرص‌های اکستازی

37

 

تأثیرات اکستاسی بر سلامتی (عوارض مصرف مواد جنون آور)

37

 

اقدام به خودکشی یا دیگر کشی

39

 

چرا بعد از مصرف  قرص

40

 

نتایج سوء مصرف این قرص‌ها مطلع هستند

42

 

تاثيرات رواني

45

 

عوارض دراز مدت

46

 

فصل ســـوم

 

 

موضوع پژوهش

48

 

روش یا نوع پژوهش

48

 

جامعه آماری

48

 

روش نمونه گیری

48

 

متغیر های تحقیق

49

 

روش تحلیل آماری

50

 

فصل چهارم

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها

51

 

پرسش شماره (1)

52

 

پرسش شماره (2)

54

 

پرسش شماره (3)

56

 

 پرسش شماره (4)

58

 

پرسش شماره (5)

60

 

پرسش شماره (6)

62

 

پرسش شماره (7)

64

 

پرسش شماره (8)

66

 

پرسش شماره (9)

68

 

پرسش شماره (10)

70

 

پرسش شماره (11)

72

 

 پرسش شماره (12)

74

 

 پرسش شماره (13)

76

 

پرسش شماره (14)

78

 

بحث و نتیجه گیری

 

 

آمار مصرف‌کنندگان

81

 

چگونگی مقابله

83

 

علل گرایش

84

 

عوامل دیگر

84

 

راه حل و پیشنهاد ها

86

 

نتیجه گیری

92

 

منابع و مأخذ

95

 

پرسشنامه

96

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اسفند 1390ساعت 13:11  توسط ایلنار   | 

کاربرد داستان منطق الطیر عطار در طلاقی دیوارکوب با موضوع معرق پارچه

عنوان پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی رشته طراحی پوشاک

کاربرد داستان منطق الطیر عطار در طلاقی دیوارکوب با موضوع معرق پارچه

پروژه عملی:

اثر معرق پارچه با الهام از داستان منطق الطیر

 

چکیده :

شرحی بر منطق الطیر عطار که مجموعه ایست از لطیف ترین الفاظ فارسی و بلندترین افکار عارفانه و شیواترین تخیلات شاعرانه که به صورت دفتری شعر به رستۀ گوهر فروشان معانی و صیرفیان بازار ادب عرضه شده است . عطار در این کتاب سیرو سلوک اصناف بشر را از اولین قدم تا نهایت و از مبدأ حرکت تا منتهای غایت نکته به نکته با عباراتی واضح و حکایات و افسانه های راه برنده به مقصود بیان داشت.

 موضوع ما در این کاربرد داستان منطق الطیر عطار در طلاقی دیوار کوب با موضوع معرق پارچه .

 

1ـ به کارگیری شخصیت  هر یک از پرندگان نمادین و کاربرد آن در معرق پارچه .

2ـ داستان منطق الطیر (حرکت پرندگان در رسیدن به سیمرغ ) را می توان بعنوان طرح دوخت معرق بکاربرد.

 

واژگان کلیدی:

معرق(Moarrag) ]عر[(صـ .اِ [ ( صنایع دستی) از صنایع دستی که در آن قطه های کوچک کاشی ، چوب، فلز، و مانند اینها را براساس طرح و نقشۀ قطبی ، در کنار هم روی یک سطح می چسبانند.

معرق کاری(Marrag kari) ]  عر.فا.فا [   ]حامصـ .[ 1. ساختن معرق  2. (صـ) ساخته شده به صورت معرق.

قیطان: وجه تسمیه : دوختن رشتۀ نازک که از ابریشم بافند.(فرهنگ 6 جلدی معین جلد دوم صفحه 2768)

قیطان رشته ایست که از ابریشم می بافند. (فرهنگ عمید صفحه 803)

نقوش = ( نُ) ( ع اِ ) ج نقش رجوع به نقش شود.

( نَ ) ( ع اِ ) صورت ( آنندراج ) ( از بهار عجم ) تا ناظم الاطبلاء ) . تصوير ، رسم ، ترسيم ، شبه صورت و شكل ، توخش ،( ناظم الاطباء ) شبيه . لغت نامه دهخدا جلد چهاردهم.

ديواركوب : ( دي زَ ) ( ن مو. مركب ) كوبيده به ديوار . ديوار كوفت . كوفته شده به ديوار ، جار ديواركوب ، قسمي از چراغ كه به ديوار نصب كنند ( يادداشت مولف ) .

دو شاخه ديواركوب ، چراغ پايه داري كه به ديوار نصب مي شود. لغت نامه دهخدا جلد هشتم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات تحقیق

تعریف مسأله ....................................................................................................................................................................

سؤالات اصلی تحقیق....................................................................................................................................................

فرضیه ها................................................................................................................................................................

هدف اصلی تحقیق.............................................................................................................................................

هدف فرعی تحقیق...........................................................................................................................................

ضرورت تحقیق..................................................................................................................................................

روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات...............................................................................................

مبانی تئوریک تحقیق....................................................................................................................................

فصل دوم : ادبیات تحقیق

عطار نیشابوری  ...............................................................................................................................................        

عطار در نگاه دیگران......................................................................................................................................

آثار .........................................................................................................................................................................  

نمونه اشعار..........................................................................................................................................................

نگاهی خلاصه وار به داستان منطق الطیر (مقامات طیور)............................................................

نکات رمزی داستان.........................................................................................................................................  

منطق الطیر.........................................................................................................................................................

هفت وادی به ترتیب چنین است: ...........................................................................................................  

نامگذاری..............................................................................................................................................................

حکایت سیمرغ ................................................................................................................................................  

سی مرغ در پیشگاه سیمرغ .......................................................................................................

سیمرغ در ایرانباستان...................................................................................................................

سیمرغ در دوره ساسانی  ............................................................................................................................  

پیشینه سیمرغ  ...............................................................................................................................................  

سیمرغ یا جبرئیل؟ .........................................................................................................................................  

هدهد  ..................................................................................................................................................................  

بلبل .......................................................................................................................................................................  

طوطی ..................................................................................................................................................................  

طاووس ................................................................................................................................................................  

بط............................................................................................................................................................................

کبک.......................................................................................................................................................................

همای ....................................................................................................................................................................  

باز ...........................................................................................................................................................................  

بوتیمار...................................................................................................................................................................

کوف ......................................................................................................................................................................  

صعوه ...............................................................................................................................................

مختصر شرح حال...........................................................................................................................

ویژگی سخن...................................................................................................................................

معرفی آثار...........................................................................................................................................................

آثار منثور.............................................................................................................................................................

فصل سوم:

معرق کاری :......................................................................................................................................................

معرق چیست؟...................................................................................................................................................

انواع معرق............................................................................................................................................................

معرق کاریدر ایران.........................................................................................................................

ابزار و مواد اولیه معرق...................................................................................................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................  

معرق دوزی .......................................................................................................................................................  

1ـ معرق دوزی ساده ....................................................................................................................................

2ـ معرق دوزی برجسته................................................................................................................................

معرق پارچه ......................................................................................................................................................

فصل چهارم :

تفاوت قطایی با تکه دوزی به روش معرق............................................................................................

قطاعی ..................................................................................................................................................................

تکه دوزی به روش معرق.............................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم اسفند 1390ساعت 13:8  توسط ایلنار   | 

مطالب قدیمی‌تر